Metoda M. Montessori

Pedagogika M. Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku. Je to program aplikovaný ve vyspělých státech i rozvojových zemích, v Evropě hlavně severské státy, Německo, Itálie, Polsko, dále USA, Indie. Děti přecházejí na 2. stupeň ze školy do školy bez adaptačních potíží.

Vzdělávací program propracovaný Marií Montessori:

- vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb

- klíčovým pojmem metody je tzv. „připravené prostředí”, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek a materiálů

- učitel je zejména v roli rádce a pomocníka, který děti důkladně pozoruje, aby zachytil okamžik, kdy je dítě připraveno přijmout nové vědomosti

- Montessori třídy jsou věkově smíšené, v jedné třídě jsou dva věkové ročníky

- nevyužívají tradičních testů, dětem jsou dávány příležitosti zvládnout nové učivo
či dovednost procvičováním a opakováním, každé dítě postupuje podle svého tempa

- pedagog hodnotí slovně na základě svého pozorování, dlouhodobých záznamů a zpráv
o vývoji žáků

- výchovná a vzdělávací metoda je založena na realistickém porozumění emočního
a smyslového vývoje dítěte

- děti si denně vybírají z celé nabídky zajímavých a pečlivě připravených úkolů a činností.

  Jednotlivé metodiky pro práci s dětmi metodou Marie Montessori najdete zde.