Literatura

Maria Montessori, Tajuplné dětství. SPS Praha, 1998.

Maria Montessori, Objevování dítěte. SPS Praha, 2001.

Maria Montessori, Absorbující mysl. SPS Praha, 2003.

Maria Montessori, Od dětství k dospívání. Triton Praha/ Kroměříž, 2011.


Olga Zelinková,  Pomoz mi, abych to dokázal. Portál Praha, 1997.

Karel Rýdl, Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka. Strom Praha, 1998.

Elizabeth G. Heinstock, Metoda Montessori a jak ji učit doma. Pragma Praha, 1999.

Hubertus von Schoenebeck, Škola s přívětivou tváří. Univerzita Pardubice, 2001.

Jana Nováčková, Mýty ve vzdělávání. Spirála Kroměříž, 2001.

Jana Nováčková, Pavel Kopřiva a kol.,  Respektovat a být respektován. Spirála Kroměříž, 2005.

Karel Rýdl, Metoda Montessori pro naše dítě. Pardubice, 2006.

Jean Liedloffová, Koncept kontinua. DharmaGaia Praha, 2007.

Adele Faber a Elaine Mazlish, Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. Computer Press Brno, 2007.

Harald Ludwig a kol., Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. Praha 2008.

Adele Faber a Elaine Mazlish, Sourozenci bez rivality. Computer Press Brno, 2009.

Rebeca Wildová, Svoboda a hranice, láska a respekt. DharmaGaia Praha, 2010.

Adele Faber a Elaine Mazlish, Osvobození rodiče, osvobozené děti. Computer Press Brno, 2010.

Naomi Aldortová, Vychováváme děti a rosteme s nimi. Práh Praha, 2010.

Adele Faber a Elaine Mazlish, Jak mluvit, aby se děti lépe učily - doma i ve škole. Computer Press Brno, 2011.

Adele Faber a Elaine Mazlish, Jak mluvit, aby nás teenageři poslouchali, jak poslouchat, aby nám teenageři důvěřovali. Computer Press Brno, 2011.

Claus-Dieter Kaul, Deset dětských přání - celostní přístup v soužití dětí a dospělých. IFGL Praha, 2014.

Claus-Dieter Kaul, Montessori konkrétně - Praktický život a smyslová výchova. IFGL Praha, 2014.

Claus-Dieter Kaul, Montessori konkrétně - Matematika. IFGL Praha, 2014.

Claus-Dieter Kaul, Montessori konkrétně - Jazyk. IFGL Praha, (v tisku).

Claus-Dieter Kaul, Montessori konkrétně - Kosmická výchova. IFGL Praha, (připravuje se).