Lektorky

Petra Glabazňová
 
 

Před narozením svých dětí jsem vystudovala angličtinu a němčinu, učila na základních a středních školách u nás i ve Velké Británii a posléze na Slezské univerzitě v Opavě, kde jsem učila didaktiku a metodiku výuky anglického jazyka. Po narození dětí se můj zájem postupně přesouval k poznávání přirozeného rozvoje dětí a má cesta mě jasně zavedla směrem k Montessori přístupu. Začala jsem spolupracovat na tlumočení AMI kurzů, díky kterým se můj zájem definitivně přesunul od angličtiny ke komplexnímu rozvoji dětí. A protože jsem na těchto mezinárodních kurzech Montessori došla k tomu, že ve vzdělávání neexistuje promyšlenější přístup, přála jsem si pro své děti prostředí, kde by se mohly přirozeně rozvíjet dle Montessori principů. Tak vznikly Dětské skupiny, které dnes pod spolkem Montessori Opava provozujeme. Snažíme se podporovat děti v jejich přirozeném vývoji tak, jak to kdysi dělala Maria Montessori.

 
 
 
Michaela  Müllerová
 
 
Má cesta k montessori filosofii vedla přes vlastní děti, které postupně nastoupily do školy s touto metodou výuky. Líbilo se mi, že děti jsou vedeny k samostatnosti, nezávislosti a radosti z objevování a klade se převážně důraz na aktivitu dětí. Následně jsem měla příležitost začít pomáhat  v Montessori spolku s účetnictvím a zúčastnit se vzdělávacích seminářů od Evy Štárkové, které byly velmi podnětné.  Po nějaké době, díky různým okolnostem jsem dostala nabídku stát se chůvou a aktivně se podílet na vzniku nového Montessori centra. Pracovat s dětmi mě baví, přináší mi radost, lásku a jsem ráda za tuto příležitost.
 

 

Helena Valečková

Jmenuji se Helena, k práci v Montessori centru jsme se dostala náhodou a jsem za tuto "náhodu" velmi vděčná. Vždy jsem pracovala s lidmi ale v úplně jiném prostředí a oboru. Pro mě znamená práce v Montessori také práci na sobě samé. Učím se dětem více naslouchat a věřit jim, učím se nesnažit se prosazovat tu svou cestu.  Společně prožívané radosti a starosti jsou každý den jiné a život je v centru opravdu velmi pestrý. Můžu s dětmi sdílet i radost z jógy, kterou mám moc ráda a snažím se pro děti najít takovou formu která by je bavila. Ráda taky vymýšlím a realizuju pomůcky, je to pro mě opravdu kreativní a příjemné prostředí.

 
 
 
Markéta Holinková
 
 

Má cesta k práci s dětmi nebyla přímá. Nejprve jsem se chtěla vydat cestou zdravotnictví - vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu coby studentka oboru Zdravotnický asistent. Již během studia na této škole jsem si začala postupně uvědomovat, že to není ta pravá cesta, což dokazovala skutečnost, že i během studií jsem se angažovala v rámci edukace dětí. Konkrétně jsem napsala a následně hrála v několika edukačních pohádkách zaměřených na zdravotní problematiku, které jsem skrze střední školu jezdila hrát do různých MŠ a prvních tříd ZŠ. I z toho důvodu jsem se po maturitě přihlásila na VŠ obor Učitelství pro MŠ.

Během svého studia na VŠ jsem získala nejen řadu teoretických znalostí, ale také absolvovala mnoho dobrovolných praxí v MŠ, kde jsem získala nespočet cenných zkušeností, které jsem si následně obohatila Montessori asistenstkým kurzem- AMI 3-6 Assistant Course v Montessori Institute Prague.

 
 
Magdalena Ftáčníková
 
 

Po absolvování studia pedagogiky  jsem věděla, že pro své vlastní děti chci jiné než zkostnatělé klasické vzdělávání. Oslovil mě přístup Montessori, shodou šťastných náhod jsem dostala pracovní nabídku v MŠ Klíček v Krnově, a po nějaké době jsem se stala členkou pracovního týmu Spolku Montessori v Opavě. Baví mě kreativní práce s dětmi v rámci pravidel a řádu, těší mě sledovat, jak se rozvíjejí v samostatné, zvídavé, tvořivé a sebevědomé bytosti.