Montessori pomůcky

Na základě pozorování věcí, kterými se děti baví a jimiž se opakovaně zabývají, vytvořila Maria Montessori učební pomůcky, jež stimulují smysly, postupují v logické řadě a mají v sobě zabudovanou kontrolu správnosti. Děti při učení nejsou odkázány na autoritu učitele. Montessori pomůcky vedou k pochopení abstraktních představ a dávají základ pro abstraktní myšlení.