Dítě ve věku 3-6 let ve školce a v rodině

Milí příznivci,

 

ve spolupráci s Montessori školkou a centrem Campana, Montessori školami Andílek a Asociací Montessori ČR Vás v pondělí 26.11. zveme na povídání o Montessori.

 

 

 

 

 

Zveme vás na podpůrné setkání učitelů a veřejnosti Moravskoslezského kraje

s pohoštěním.

 

Téma: Dítě ve věku 3-6 let ve školce a v rodině

 

Setkání bude zaměřeno na prostředí a aktivity, které podporují rozvoj dítěte předškolního věku (3-6 let). Budeme diskutovat o tom, jak se dítě rozvíjí v Montessori školce a jak tento rozvoj můžeme podpořit v domácím prostředí.  

Seminář povedou dr. Radek Glabazňa, lektor Montessori Institute Prague, pedagog a překladatel a Petra Glabazňová z Montessori Opava.

 

Kde: Montessori centrum

Nám. Sv. Hedviky 2680/9, Opava

 

Kdy: pondělí 26.11. od 16:00

 

Zdarma


Registrace na: montessoriopava@gmail.com

 

Toto setkání se koná v rámci projektu "Pomáháme školám růst" podpořeného Operačním programem Věda, výzkum a vzdělávání. Cílem projektu je vytvořit síť kolegiálních mateřských škol v rámci krajů, které se budou od sebe vzájemně učit a vzájemně se podporovat.

Realizátorem projektu: Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000550