MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA

                                        

Milí rodiče a příznivci Montessori v Opavě, dostalo se nám milé příležitosti otevřít od září/října 2017 

MONTESSORI DĚTSKOU SKUPINU pro děti ve věku 1-3 roky a MONTESSORI DĚTSKOU SKUPINU pro děti ve věku 3-6 let.

Co nabízíme:

*        Připravené prostředí v souladu s Montessori principy

*        Práce s promyšlenými a léty prověřenými Montessori didaktickými pomůckami

*        Důraz na přirozený celostní rozvoj dětí s respektem k senzitivním obdobím

*        Bilingvní prostředí

*        Pobyt venku za každého počasí a výlety za město

 

Na programu se budou podílet kvalifikovaní průvodci s Montessori  vzděláním. 

Provoz: od pondělí do pátku přibližně od 8 do  15,00 hod.

Školné: 2-3 dny : 1700,-

              4-5 dnů : 2300,- 

              sourozenecká sleva 10%

     V roce 2017 je možné čerpat slevu na dani za umístění dítěte až do výše 11000,- za dítě.

 

Vzhledem k podmínkám dotačního fondu přijímáme do obou skupin děti bez rodičů.

Mladším dětem nabízíme možnost půldenní docházky jak dopoledne tak odpoledne a individuální přístup k adaptaci dítěte ve skupině.

Program pro děti ve věku 1-3 roky s rodiči bude probíhat v odpoledních hodinách.

Předškolní děti s povinnou předškolní docházkou mohou zažádat o individuální vzdělávání ve spádové oblasti ideálně do konce května. Více informací na webu/FB

Výtah k individuálnímu vzdělávání v předškolním roce z dokumentu MŠMT:

Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče.pdf

 

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

 

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Vzor oznámení: https://www.msmt.cz/file/40602/