NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Přírodovědný kroužek nebude, místo něj ve stejný den a čas bude Kreativní ateliér pro školní děti.