Zřízení třídy podle principů a metod Montessori při MŠ 17.listopadu

Vzhledem k častým dotazům na výbor o.s. Montessori Opava ve věci zřizování třídy podle principů a metod Montessori při MŠ 17.listopadu informujeme veřejnost o aktuálním stavu:

V březnu roku 2013 jsme se z médií dozvěděli o záměru Statutárního města zřídit Montessori třídu v MŠ na ul. 17. listopadu v Opavě. V polovině dubna předseda o.s. Montessori Opava telefonicky kontaktoval ředitelku této MŠ Mgr. Simonu Bierhausovou a připomínal požadavek na dodržení Minimálního standardu pro Montessori zařízení (Deklarace_Standardy_2010.pdf (158631)).

Vzhledem k častým dotazům rodičů dětí, kteří mají zájem o vzdělávání metodou Marie Montessori, zaslal 7. 6. 2013 výbor o.s. Montessori Opava Primátorovi a radě města Opava dopis s prosbou o prověření podmínek vzniku třídy s pedagogikou Marie Montessori ve zmíněné  Mateřské škole (text dopisu). Dne 19.6.2013 byli zástupci o.s. poprvé přizváni k jednání na Odboru školství, jehož cílem bylo nalezení konstruktivního řešení problematiky specifikované v našem dopise. (zápis z jednání)
Závěrem jednání byla úmluva, že třída bude nazývána třídou s Montessori pomůckami a že o.s. Montessori Opava zajistí supervizi celého projektu Společností Montessori ČR.

Cílem o.s. Montessori Opava nadále zůstává kvalitní Montessori vzdělávání v Opavě v souladu s Minimálními standardy ČR, proto budeme fungování třídy s Montessori pomůckami na MŠ 17. listopadu dále sledovat.