Klub Montessori probíhal od února do června 2012.

Občanské sdružení Montessori Opava nabídlo rodičům 4-5 letých dětí v období od února do června 2012 Montessori klub.

Děti se scházely jednou týdně, učily se pracovat s Montessori pomůckami, rozvíjely své přirozené schopnosti, samostatnost a kreativitu.