Klub Předškolák I. se otevřel 4. října 2011

Občanské sdružení Montessori Opava otevřelo kurz pro děti, které mohou nastoupit do 1. třídy Montessori ZŠ v Opavě v září 2012 s názvem Předškolák I. Cílem seznámit děti a jejich rodiče s Montessori metodou vzdělávání a pomůckami, podpořit přirozený zájem dětí o učení, vést je k samostatnosti a rozvíjet schopnost efektivní komunikace s ostatními. Kurz probíhá ve 12 lekcích po dvou hodinách do 20. prosince 2011.