Klub Předškolák II. skončil 15. května 2012

Od 7. února do 15. května 2012 o.s. Montessori Opava uspořádalo druhou část klubu Předškolák. Tentokrát jej absolvovaly děti přijaté do první třídy od září 2012. Probíhal v Opavě na Komenského 13.

Děti se seznamovaly s principy práce na základní škole metodou Montessori, připravovaly se na psaní, čtení a rozvíjely své matematické představy.

Během prvních pěti lekcí probíhaly souběžně semináře pro rodiče dětí. Lektor prezentoval způsoby práce s dětmi ve všech oblastech Montessori pedagogiky od tří do dvanácti let.