Mimořádná valná hromada - 6. září 2012

Ve čtvrtek 6. září 2012 v 16 hodin proběhla  na Komenského 13 v Opavě mimořádná valná hromada občanského sdružení Montessori Opava.

Schválila změnu sídla, změnu stanov a zvolila dva nové členy do výboru sdružení. Čelnové byli seznámeni s hospodařením sdružení na školní rok 2012/ 2013.