Seminář Aktivity každodenního života, 26. srpna 2011 (E. Štarková)

V pátek 26. srpna 2011 proběhl v budově Slezského gymnázia 1. stupeň semináře z pedagogiky Marie Montessori. Tématem byly A ktivity každodenního života pro děti od 0 do 12 let. Cílem semináře bylo seznámení s metodou, principy a pomůckami pedagogiky Marie Montessori. Nové podněty přinesl rodičům, prarodičům a dalším zájemcům, kteří jsou otevřeni vnímat nové možnosti ve výchově dětí.

Lektorka Eva Štarková je absolventkou diplomového kurzu akreditovaného MŠMT, má mnohaleté zkušenosti s touto metodou, vede semináře v Čechách i na Slovensku, čerpá z osobních zkušeností a praxe získané při práci s dětmi ve vlastní mateřské škole v Košicích.

Cyklus seminářů naváže tématem Rozvoj matematického myšlení se zaměřením na aritmetiku v únoru 2012.