Seminář pro rodiče z Kosmické výchovy proběhl 26. a 27. května 2012.

Občanské sdružení Montessori Opava uspořádalo v budově Slezského gymnázia v sobotu a neděli 26. - 27. května 2012 6. a 7. stupeň semináře Dr. Evy Štarkové na téma Kosmická výchova pedagogiky Marie Montessori.

Cílem semináře bylo seznámení s metodou, principy a pomůckami pedagogiky Marie Montessori od 1 do 12 let. Seminář byl určen rodičům, prarodičům a dalším zájemcům, otevřeným vnímat nové možnosti ve výchově dětí.

 

Kosmická výchova je integrujícím prvkem pedagogiky M.M., její teorie i praxe. Pojem „Kosmická výchova“ je obdobou toho, jak chápal svět Jan Ámos Komenský, tedy souvislost všech věcí, jednotný celek.

Není důležité, aby se děti naučily vše, co existuje, ale mají mít tolik času, aby se mohly do jednotlivých oblastí ponořit. „Musíme dát dětem detail jako prostředek, aby mohly poznat celek.“
Odpovídání na otázky dětí vychází z celku a vysvětluje se na základě jednotlivých částí, aby děti pochopily souvislosti. Integrace oblastí a témat zahrnutých v kosmické výchově pomáhá dítěti pochopit řád světa, vžít se a existovat v něm, najít své místo a naučit se zacházet se sebou i s okolím.
Kosmická výchova v našem pojetí představuje integraci témat zahrnutých v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu, později i fyziky a chemie.

Součástí jsou také dovednosti pohybové, hudební a výtvarné, patří sem témata společenská.

 

Dr. Eva Štarková je absolventkou diplomového kurzu akreditovaného MŠMT, má mnohaleté zkušenosti s touto metodou, vede semináře v Čechách i na Slovensku, čerpá z osobních zkušeností a praxe získané při práci s dětmi ve vlastní mateřské škole v Košicích.