Seminář Rozvoj matematického myšlení - geometrie, 14. května 2011 (E. Štarková)

V sobotu 14. května 2011 proběhl v budově Slezského gymnázia 3. stupeň semináře z pedagogiky Marie Montessori.

Tématem byl rozvoj matematického myšlení na poli geometrie pro děti od 1 do 12 let.

Lektorka Eva Štarková je absolventkou diplomového kurzu akreditovaného MŠMT, má mnohaleté zkušenosti s touto metodou, vede semináře v Čechách i na Slovensku, čerpá z osobních zkušeností a praxe získané při práci s dětmi ve vlastní mateřské škole v Košicích. 

Pro velký zájem nových účastníků byly pro příští téma sjednány Aktivity každodenního života, které jsou 1. stupněm ve studiu této metody. Termín byl stanoven na srpen 2011.