Seminář Rozvoj smyslů (E. Štarková)

Dne 4. prosince 2010 se v budově Slezského gymnázia konal seminář Montessori pedagogiky s paní Evou Štarkovou ze Slovenska. Po celý den se účastníci seznamovali s pomůckami pro rozvoj smyslů nejen u dětí předškolního věku. Cenné rady a zkušenosti vyslechli rodiče, učitelé a všichni zájemci o Montessori výchovu a vzdělávání. Jsme potěšeni hojnou účastí a zejména zájmem o další rozměr přístupu dospělých k dětem.

Těšíme se na další kurz 14. května 2011 v Opavě.