Montessori Opava

Vzdělávání pro nejmenší 

v souladu s Montessori principy

Poskytujeme vzdělávání v souladu s Montessori principy pro děti zpravidla od 18 měsíců do 6 let.

 Provozujeme dětskou skupinu a mateřskou školu.Montessori Opava, spolek

Existuje od roku 2010, provozuje DS

Mateřská škola Montessori Opava, z. ú.

Existuje od roku 2020, provozuje MŠ               DS 1-3r                                                           MŠ - I. třída                                                          MŠ - II. třída

Rozvoj Mateřské školy Montessori Opava

CZ.02.02.XX/00/22_002/0007950 


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Mezinárodní spolupráce vedoucí k rozvoji školy

2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078992

v rámci programu Erasmus+

klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců