Ceník pro školní rok 2022/2023

Dětská skupina pro děti ve věku 1-3 let

měsíční sazba při docházce 4-5 dnů v týdnu

3000 Kč

Dětská skupina pro děti ve věku 1-3 let

měsíční sazba při docházce 2-3 dny v týdnu

2500 Kč

Mateřská škola

měsíční školné splatné po dobu 12ti měsíců (září - srpen)

3200 Kč

Slevy

Sourozenecká 10%

Zaměstnanecká 50%

Stravné je zajištěno subdodavatelem a není zahrnuto ve školném.