Zápis do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Montessori Opava pro školní rok 2024/2025

Proběhne ve dnech 6. a 7. května 2024 od 14:00 do 16:00.

  1. Podejte žádost o přijetí. Podepsanou žádost je možné podat poštou, osobně v budově MŠ na Nám. Sv. Hedviky 9 v Opavě nebo elektronicky na montessoriopava@gmail.com.
  2. Zarezervujte si termín zápisu zde: https://doodle.com/meeting/organize/id/bk6yrJra.
  3. Na zápis přineste vyplněný evidenční list dítěte a potvrzení od lékaře, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.
  4. U zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude dítě zaevidováno.

Do mateřské školy budou přijímané děti v souladu se strategickým záměrem školy. V případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, se řídíme těmito preferenčními kritérii:

  • Sourozenec
  • Soulad s pedagogickými a inovativními přístupy školy
  • Los

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn v prostorách školy a na webových stránkách od 12. května 2024 pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží při zápisu.

Dokumenty k zápisu