Mateřská škola Montessori Opava, z. ú.

Poskytujeme péči o děti ve věku od tří let v souladu s Montessori principy.


                                I. třída                                                                                                                 II. třídaZákladní principy Montessori pedagogiky


- připravenost prostředí

- samostatnost/samostatná práce jedince

- nerušená soustředěnost dítěte

- svoboda a zodpovědnost

- řád a struktura

- skutečnost a pravdivost

- využití absorbující mysli

- senzitivní období

- přechod od konkrétního k abstraktnímu

- aktivní učení

- individuální přístup

- heterogenní prostředíKaždodenní práce dětíNáš den

Den nám začíná v 8:00, kdy děti přichází do svých tříd. Ve třídách jsou pro ně nachystány pomůcky se kterými děti mohou pracovat samostatně, s kamarádem, nebo třeba i s paní učitelkou či asistentkou. Takto nám začíná zhruba tříhodinový pracovní cyklus. Učitelky dávají během této doby dětem tzv. prezentace, což znamená, že dětem představují pro ně nové pomůcky.

 Během pracovního cyklu děti pracují samostatně, nebo se mohou účastnit skupinových činností (např. zpěv, pohybové cvičení, různé jazykové hry apod.) podle svých zájmů. Zhruba od 9:00 mají děti ve své třídě k dispozici svačinku, kterou si mohou libovolně brát až do 10:30 a na jejíž přípravě se samy denně aktivně podílí.

Po pracovním cyklu se děti pomalu začínají chystat na pobyt venku, odchází do šaten, kde se oblečou a mohou vyrazit ven, což bývá kolem 11 hodiny. K pobytu venku můžeme s dětmi využít buďto zahradu, která se nachází přímo u naší MŠ, nebo naší druhou zahrádku u Západního nádraží v zahrádkářské kolonii, kde se s dětmi staráme o květinové a bylinkové záhonky, stromy a keře.  Dále využíváme také rozsáhlou síť veřejných dětských hřišť v Opavě, ale nepohrdneme ani obyčejnou procházkou. Chodíme ven v každém počasí.

Oběd dětí probíhá od 12.30-13:45 a během této doby se v jídelně vystřídají obě třídy MŠ.

Po obědě následuje v obou třídách odpočinková část, u které si děti poslechnou třeba pohádku, relaxační hudbu apod. Děti, které chtějí spinkat, si nachytají lůžkoviny, převlečou se do pyžámek a jdou na chvíli odpočívat. Ostatní děti, pokud odpočívat nechtějí, nemusí a jdou si vzít pomůcky k práci obdobně jako při ranním pracovním cyklu.

Odpolední svačinku mají děti opět dostupnou ve třídě, a to zhruba od 14:15-15:00.

V 15:00 končí provoz naší MŠ.

Děti, které přichází před 8 hodinnou ranní, či potřebují odejít později než ve tři hodiny odpoledne, mohou využít docházku do naší družiny, kde se schází děti z obou tříd a také nejmenší děti ze spolupracující dětské skupiny. Družina je v provozu v časech 7:00-8:00 a 15:00-16:00.Kroužky a jiné aktivity

Dětem nabízíme mimo standardní pracovní blok v odpoledních hodinách kroužky hudební výchovu s lektorem Dominikem Fajkusem, keramiku s p. učitelkou Alenou Suchánkovou a dětskou jógu, kterou vede p. učitelka Lucie Zeisbergerová.

Kroužky jsou zcela dobrovolné a pro děti, které se těchto aktivit neúčastní, je připraven program v rámci běžných aktivit školky. 

Dále se se s dětmi účastníme např. nabídky představení opavských divadel, aktivit v Minizoo Opava, Obecním domě, Planetáriu v Ostravě apod. a rádi vyrážíme na výlety do přírody v blízkém okolí našeho města.Kdo děti vzdělává

Markéta
Markéta

Markéta Marečková

Má cesta k práci s dětmi nebyla přímá. Nejprve jsem se chtěla vydat cestou zdravotnictví - vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu coby studentka oboru Zdravotnický asistent. Již během studia na této škole jsem si začala postupně uvědomovat, že to není ta pravá cesta, což dokazovala skutečnost, že i během studií jsem se angažovala v rámci edukace dětí. Konkrétně jsem napsala a následně hrála v několika edukačních pohádkách zaměřených na zdravotní problematiku, které jsem skrze střední školu jezdila hrát do různých MŠ a prvních tříd ZŠ. I z toho důvodu jsem se po maturitě přihlásila na VŠ obor Učitelství pro MŠ. Během svého studia na VŠ jsem získala nejen řadu teoretických znalostí, ale také absolvovala mnoho dobrovolných praxí v MŠ, kde jsem získala nespočet cenných zkušeností, které jsem si následně obohatila Montessori asistenstkým kurzem- AMI 3-6 Assistant Course v Montessori Institute Prague.

Terka
Terka

Tereza Ondrová

Již od brzkého věku jsem věděla, že má cesta povede k dětem a z toho důvodu jsem se rozhodla studovat střední pedagogickou školu, obor předškolní mimoškolní pedagogiku. Na této škole jsem získala řadu znalostí, které jsem obohacovala mimo jiné zkušenostmi, co by vedoucí na dětských táborech. Stejně tak jsem za dobu studií absolvovala spoustu praxí ať už ve školkách či družinách. Po úspěšném dokončení studia jsem začala pracovat jako učitelka v naší mateřské škole v Opavě. Absolvování asistentského kurzu mi přineslo spoustu ukázek jak pracovat podle učení Marie Montessori a díky tomu se těším na další každodenní možnosti poznávání Montessori světa.

Alena Suchánková 

Po studiu pedagogické fakulty jsem učila čtyři roky na státní základní škole. První dva roky jsem doufala, že se s tímto vzdělávacím systémem sžiji, druhé dva roky jsem už věděla, že to pro mne není to "pravé ořechové" a odhodlávala se k odchodu. Nakonec jsem přece jen státní vzdělávací systém opustila. V té době jsem byla přesvědčena, že už se do žádného vzdělávacího systému a k práci s dětmi nevrátím. Má cesta do Montessori školky vedla oklikou přes venčení psů v psím hotelu, doručování pošty, práci v prodejně se zdravou stravou, bylinami a vykuřovadly. Zpět k práci s dětmi jsem se dostala díky náhodě, jako výpomoc s vařením v lesní mateřské školce. A z kuchařky se ze mne stal průvodce. Po několika letech průvodcování v lesní školce jsem působila krátce ve státní mateřské školce jako asistentka chlapce s autistickými rysy. A nyní jsem zde, v Montessori školce. 

Alena
Alena

Lucie Zeisbergerová

Lucka
Lucka

K Montessori pedagogice jsem se dostala v době, když jsem ještě učila ve státní mateřské škole. Tehdy nastoupilo do mé třídy dítě, ke kterému bylo potřeba si najít svoji vlastní cestu komunikace a práce s ním. Rodiče chlapce se aktivně věnovali vzdělávání podle Marie Montessori a respektujícímu přístupu k dítěti a díky skvělé spolupráci s nimi jsem začala pronikat do tajů tohoto směru pedagogiky. Nedlouho poté bylo založeno v Opavě Montessori centrum, kde jsem začala shodou okolností díky těmto rodičům vést lekce dětské jógy a brzy poté jsem působila i jako asistentka pedagoga v odpoledním "Montessori klubíku". Následující roky jsem strávila na mateřské dovolené s vlastními dětmi, během které jsem průběžně vypomáhala v dětské skupině v Montessori centru. Ke konci mateřské mě oslovila Petra Glabazňová s nabídkou pracovního místa učitelky v nově vznikající Mateřské škole Montessori Opava a já tuto nabídku s velkou radostí přijala. Čím víc se vzdělávám v tomto oboru, tím víc žasnu, jak je to úžasně propracovaný systém vzdělávání a jsem moc ráda, že se v Montessori školách vzdělávají i mé vlastní děti.

Petra
Petra

Petra Glabazňová

Před narozením svých dětí jsem vystudovala angličtinu a němčinu, učila na základních a středních školách u nás i ve Velké Británii a posléze na Slezské univerzitě v Opavě, kde jsem učila didaktiku a metodiku výuky anglického jazyka. Po narození dětí se můj zájem postupně přesouval k poznávání přirozeného rozvoje dětí a má cesta mě jasně zavedla směrem k Montessori přístupu. Začala jsem spolupracovat na tlumočení AMI kurzů, díky kterým se můj zájem definitivně přesunul od angličtiny ke komplexnímu rozvoji dětí. A protože jsem na těchto mezinárodních kurzech Montessori došla k tomu, že ve vzdělávání neexistuje promyšlenější přístup, přála jsem si pro své děti prostředí, kde by se mohly přirozeně rozvíjet dle Montessori principů. Tak vznikly Dětské skupiny, které dnes pod spolkem Montessori Opava provozujeme. Snažíme se podporovat děti v jejich přirozeném vývoji tak, jak to kdysi dělala Maria Montessori.

Miluška
Miluška

Miluše Jirasová

Narodila jsem se s touhou pomáhat lidem, konat dobro a obzvláště tady být pro ty, kteří mají v životě nějaký handicap. Toto jsou rysy mé osobnosti, tvoří jádro mého já. Celý život jsem hledala cesty, jak v rámci svých možností být prospěšná druhým, a to nejen v pražské organizaci Vlastní cestou, kde jsem ve svém volném čase aktivně pracovala s lidmi připoutanými k invalidnímu vozíku. Touha znormálnit jim jejich život co nejvíce budu moci, mě naprosto pohltila. Na cestu k poznání Marie Montessori, jejího odkazu, životních zkušeností, pokory a moudrosti, mě zavedl sám život - možná právě tak jako ji, samotnou.

Poznala jsem Petru Glabazňovou, která neúnavně a ze všech sil aktivně žije odkaz paní Montessori a která mi ukázala ještě vyšší a naplněnější smysl mého odevzdání se druhým. Je to umění druhé lidi vést, nedělat za ně nic navíc, nenechat zakrnět jejich potenciál, ale poskytnout jim prostředí, díky kterému všechno to, po čem touží, dokážou sami a pak se můžou společně radovat. Díky Petře jsem mohla prohloubit své okouzlení paní Montessori a jejími metodami práce s dětmi prostřednictvím Montessori asistenstkého kurzu- AMI 0-3 Assistant Course v Montessori Institute Prague. Tento přístup, který je jedinečný, praktikuji v naší Montessori školce jako asistentka pedagoga u Ondry, který mi ukazuje, že tato práce má smysl a který mi dokáže připravit taková překvapení, že nestačím žasnout a jen kroutím hlavou, co všechno mě tento chlapec, díky možnosti přirozeně se vyvíjet v rámci svého růstu, učí.


Školní řád

Školní vzdělávací program Klíče ke světu